خانه مستند

مرجع مستند و مستند سازی

مستند «دوران ترامپیسم»

مستند «دوران ترامپیسم»
در این مستند، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی آتی و همچنین راه کار اصلی برخورد اقتصاد مقاومتی با آن پس از روی کار آمدن ترامپ برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسنده و کارگردان: مهدی جوزایی
تهیه کننده: مهدی مطهر
تحقیق و نگارش: صدیقه بازگلی، زهرا نادری، مهدی جوزایی
تصویربردار: حسین تورنگ
تدوین و صداگذاری: محمد آقامیری

ثبت نظرات :

q