پشت دیوار 47

پشت دیوار 47

در فیلم پشت دیوار 47 با برخی افراد مبتلا به سندروم داون همراه شده و با درونیات، آرزوها، درد دل ها و مشکلات این افراد آشنا می شویم.

عوامل