نازی آبادی ها

تماشای مستند در...

«نازی آبادی ها» روایتی است از شکل گیری محله ای به نام نازی آباد در جنوب تهران و نقش این محله و اهالی آن در تحولات سیاسی ایران از دوران مشروطه و پهلوی تا انقلاب اسلامی و سپس معرفی به عنوان الگویی در استفاده از قابلیت محلات در مناسبات اجتماعی کشوری.

عوامل