ابوضرغام

تماشای مستند در...

مستند «ابوضرغام» به معرفی یکی از فرماندهان بلندمرتبه ارتش عراق می پردازد که نقش بسیار پررنگی در پیروزی ها و آزادسازی شهرهای عراق از شر تکفیری ها داشته است.

این مستند در جریان آزادسازی شهر موصل عراق ساخته شده است.

عوامل