زمین می لرزد

تماشای مستند در...

پس از عقب نشینی داعش از منطقه شرق حلب، یک لشگر ایرانی که وظیفه پشتیبانی خط را به عهده دارد، درگیر مساله کمک به مردم جنگ زده و پاک کردن زمین از مین های به جا مانده از دوران داعش می شود.

مستند زمین میلرزد به زندگی و شهادت تخریبچی شهید ابراهیم خلیلی می پردازد.

عوامل