زمین می لرزد

پس از عقب نشینی داعش از منطقه شرق حلب، یک لشگر ایرانی که وظیفه پشتیبانی خط را به عهده دارد، درگیر مساله کمک به مردم جنگ زده و پاک کردن زمین از مین های به جا مانده از دوران داعش می شود.

مستند زمین میلرزد به زندگی و شهادت تخریبچی شهید ابراهیم خلیلی می پردازد.

عوامل