املاک ملت

سلسله مستند املاک ملت، با بهره گیری از تاریخ و روایت های مردمی به مرور چگونگی غصب املاک مردم توسط خاندان پهلوی، همچنین پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت این املاک به مردم طی یک فرایند پیچیده می پردازد.

عوامل