دفینه

قاسم در تلاش است تا محمود را راضی کند برای حفاری مقبره ای باستانی سرمایه گذاری کنند. تیم حفار برای کاری غیرقانونی آماده می شوند ولی نقشه آن جور که باید، پیش نمی رود…

عوامل