جاده های خاکستر

مستند جاده های خاکستر، نگاهی دارد به پدیده سوخت بری که با وجود همه خطرها و مشکلاتش به یک شغل اصلی در سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.

عوامل