ویروس سکولار

ویروس سکولار

ویروس سکولار

ویروس سکولار

مستند ویروس سکولار، به بررسی چالش های مناسک دینی و نسبت دین و علم و هم چنین اتفاقاتی که در دوران کرونا رقم خورد (از جمله تعطیلی حرم ها و هیات های مذهبی) می پردازد.

عوامل