دوزلاخ

مستند دوزلاخ روایت زندگی انسان‌هایی است که زندگی آن‌ها وابسته به نمک است.

عوامل