هشت بهانه کوچک برای یادآوری

هشت بهانه کوچک برای یادآوری

هشت بهانه کوچک برای یادآوری

تماشای مستند در...

هشت بهانه کوچک برای یادآوری

مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری، به بررسی ابعاد شخصیتی «امام موسی صدر» می‌ پردازد.

عوامل