رویای بازگشت

رویای بازگشت

مستند رویای بازگشت به بررسی نقشه های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس می پردازد.

عوامل