نان گزیده ها

نان گزیده ها
تماشای مستند در...

مستند «نان گزیده ها»، اولین روایت تصویری از اعتراضات کارگری اراک است.

روایتی از مشکلات کارگرانی که در پی خصوصی شدن کارخانه‌های بزرگ مثل هپکو از بین رفتند و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود آمد.

عوامل