مجتهد لاری

تماشای مستند در...

مستند مجتهد لاری، نیم‌نگاهی به زندگانی آیت‌الله سید «عبدالحسین موسوی لاری» دارد که اولین حکومت اسلامی معاصر را در «لارستان» تشکیل داده است.

عوامل