عروس سیل

عروس سیل

عروس سیل، روایتی متفاوت از سیلاب سال ۹۸ در جنوب کشور است. در سیل ۹۸ خوزستان را آب فرا می‌گیرد و روستایی به نام سبهانیه را تهدید می‌کند و علاء چنانی در روز مراسم عروسی‌اش، به جنگ سیل با اهالی روستا می‌رود.

 

عوامل