موکب

تماشای مستند در...

مستند موکب به حال و هوای پیاده روی اربعین می پردازد و گزارشی شاعرانه است از برگزاری موکبی در ایام اربعین حسینی…

عوامل