موج شکن

خلیج فارس یکی از بزرگ ترین معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است، به طوری که این منطقه را «مخزن نفت جهان» نام نهاده اند.

خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است، و به همین سبب، منطقه ای مهم و راهبردی به شمار می آید.

مستند «موج شکن» به تامین امنیت خلیج فارس از سوی نیروهای نظامی دریایی ایران می پردازد. از سوی دیگر این مستند به موضوع مبارزه با قاچاق کالا که پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای مناطق مرزی به همراه دارد، پرداخته است.

عوامل