رنگ نفت

«رنگ نفت» مستندی است با موضوع تاریخچه صنعت نفت کرمانشاه و تحولات تاریخی آن در این شهر…

عوامل