سرهنگ

مستند «سرهنگ»، پرتره ای از صفر فتحی، بازنشسته ی هوانیروز است که با دستگاه سیمیلیتور که 47 سال پیش در آمریکا طراحی کرده در جهت کاهش تصادفات جاده ای اقدام کرده است…

عوامل