خاویار قم

باورتون میشه وسط کویر، مروارید باشه؟
ولی یک نفر هست که تو کویر قم، مروارید پیدا کرده؛ مروارید سیاه!
او کسی ست که وقتی ذخیره ماهیان خاویاری دریای خزر ته کشید، به فکر یک کار عجیب و غیرقابل تصور افتاد.
محمدتقی برخوردار در دل کویر قم، خاویار صادراتی پرورش می دهد.

ماجرای تلاش های خستگی ناپذیر او را در مستند «خاویار قم» ببینید.

عوامل