جمعه سیاه سفید

جمعه سیاه سفید

جمعه سیاه سفید

تماشای مستند در...

جمعه سیاه سفید

مستند جمعه سیاه سفید به روایتی از سرگذشت و خدمات مرحوم شیخ احمد کافی در دوران رژیم پهلوی می پردازد.

مرحوم کافی از خطیبان مشهور تهران در دوران رژیم پهلوی بود که نقش بسزایی در گرایش عموم مردم تهران به مسائل دینی داشت.

از خدمات ماندگار مرحوم کافی علاوه بر جذب بسیاری از جوانان به مسائل دینی، تأسیس بیش از 20 مهدیه در شهرهای مختلف کشور بود.

عوامل