آرزوی استخدام

تماشای مستند در...

مستند «آرزوی استخدام» می کوشد به سوالات بسیاری که در زمینه استخدام در مراکز دولتی و غیر دولتی به ویژه برای قشر جوان وجود دارد پاسخ دهد.

در این مستند مشکلات یافتن مشاغل دولتی و استخدام در آنها بیان می شود، سپس به مزایا و معایب اشتغال در مشاغل دولتی و خصوصی پرداخته و مهم ترین دلیل علاقه افراد به کارمندی، تنبلی و نداشتن خلاقیت و انگیزه معرفی می شود.

عوامل