نفت سیاه

نفت سیاه

نفت سیاه

تماشای مستند در...

نفت سیاه

مستند نفت سیاه به مشکلات اقتصادی کشور به ویژه شهر مسجدسلیمان به دلیل داشتن نفت می پردازد و نکته جالب در مورد این مستند، آن است که مسجدسلیمان در مقام راوی حاضر می شود و مشکلاتی را که به واسطه داشتن نفت پشت سر گذاشته است، روایت می کند.

 

عوامل