با مرگ زندگی

تماشای مستند در...

مستند «با مرگ زندگی»، روایت 4 سال مقاومت شهرهای «نبل» و «الزهرا» در سوریه است. این مستند، نگاهی متفاوت به موضوع مقاومت این دو شهرک، در جریان هجوم نیروهای تکفیری دارد.

عوامل