زندومان

زندومان

مستند «زندومان» با نگاهی شاعرانه به زندگی و عشق مردم بلوچ، روایتگر چهار فصل عمر در آیینه زندگی بلوچی همراه با زنده یاد استاد علی آوارگان ملقب به لعل محمد سرودی، نوازنده بلوچ است.

عوامل