ببخشید بیدارتون کردم

ببخشید بیدارتون کردم

مستند ببخشید بیدارتون کردم، درباره مردمی ساخته شده است که به دلیل دوری از تهران، ترافیک و برخی دلایل دیگر و این که محبورند به خاطر مسائل شغلی هر روز به تهران رفت و آمد کنند، در ساعت های آخر نیمه شب برای فرار از ترافیک به تهران می آیند و مجبورند در اتومبیل خود بخوابند و امور شخصی خود را در اتومبیل انجام دهند تا ساعت شروع کار فرا برسد.

ماشین خوابی، پدیده ای است که «ببخشید بیدارتون کردم» در گفت و گو با این افراد به آن پرداخته است.

عوامل