خانه مستند

خانه ای برای مستند و مستندسازان

کانی بل

کانی بل

خلاصه فیلم

مستند «کانی بل» به ماجرای احداث سد داریان و تهدید چشمه بل در هجیج کرمانشاه می پردازد.

عوامل فیلم

کارگردان: نگین احمدی

تهیه کننده: مهدی مطهر

تصویربردار: بهروز بادروج

مدیر تولید: آرکان احمدی

نظرات کاربران

ثبت نظرات :