سلفی با ابومهدی

تماشای مستند در...

مستند «سلفی با ابو مهدی» به جریان حضور شهید ابومهدی المهندس فرمانده میدانی حشدالشعبی عراق در جبهه‌های مقاومت می‌‌پردازد.

عوامل