رازهای جماران

رازهای جماران

رازهای جماران

رازهای جماران

این مجموعه مستند در چهار قسمت 30 دقیقه ای به روایت زندگی حضرت امام خمینی و مناسبات سیاسی و فردی ایشان از زبان محافظین بیت امام در حد فاصل سال‌های 57 تا 68 می‌پردازد.

عوامل