خون و نفت

تماشای مستند در...

«خون و نفت»، عنوان مستندی اجتماعی است که طی آن، ماجرای کمک های نفتکش های ایرانی و ونزوئلایی در برهه های حساس روابط دو کشور به یکدیگر به تصویر کشیده شده اند.

عوامل