مجید مستعلی نژادیان

مجید مستعلی نژادیان

مجید مستعلی نژادیان
آموخته ها و تجربه ها

بازنشسته صدا و سيما

ارزياب پخش صدا و سيما

تهيه كننده راديويی

كارگردان و تهيه كننده تلویزیون

صدابردار برنامه های صدا و سيما

پرونده هنری

تهیه کننده:

برنامه های راديويی اسطوره های عشق

برنامه تلويزيونی پيشگيری از مواد مخدر، ١٥ قسمت

کارگردان:

برنامه تلويزيونی پيشگيری از مواد مخدر، ١٥ قسمت

صدابردار:

مستند ميهمان به کارگردانی مسعود دهنوی

مستند ميزبان به کارگردانی مسعود دهنوی

مستند پژواک به کارگردانی مسعود دهنوی

مستند قدم های جابر

رئاليتی شو بريم بسازيم

فيلم به يادم باش

فيلم يك شهر تنهايی

مستند بازگشت فلامينگوها

مستند شيرين عالم به کارگردانی ماریا ماوتی

مستند نفت تا نفت به كارگردانی رضا وفائی

مستند سينما ركس به كارگردانی روزبه حاجی زاده

مستند فلافل به كارگردانی علی شهابی

مستند نخل به كارگردانی مهدی عبدالباقی

مستند مقاومت در خرمشهر به كارگردانی علی شهابی

آثار مرتبط

اخبار مرتبط