سجاد اسدی

سجاد اسدی

1364- بجنورد
سجاد اسدی
آموخته ها و تجربه ها

کاردانی انیمیشن

تهیه کننده و کارگردان مرکز خراسان شمالی

پرونده هنری

تهیه کننده:

فیلم داستانی خوب کادر پر می کند، جشنواره رویش تولید حوزه هنری سال ۹۱

از برخوانی یک حماسه، شبکه اترک

نوای دل، تولید شبکه اترک

راه ابریشم، سفارش سیمای استان ها

کارگردان:

فیلم داستانی زمستان گرم، تولید شبکه اترک

دفتر خاطرات، تولید شبکه اترک

و ده ها مستند دیگر با موضوعات بومی محلی گردشگری و اجتماعی

تدوینگر:

مجموعه مستند گزارشی سلام آبادی

تحسین شده برای

فیلم داستانی «زمستان گرم»:

حضور در جشنواره تولیدات مراکز

فیلم داستانی «خوب کادر پر می کند»:

مقام اول استانی سینمای جوان و تقدیر در جشنواره رویش

انیمیشن «پیرمرد و دریا»:

مقام اول انیمیشن جشنواره ققنوس

مستند «راه ابریشم»:

مقام اول جشنواره ققنوس

مجموعه مستند گزارشی «سلام آبادی»:

جایزه بهترین تدوینگر جشنواره سیمای استان ها

آثار مرتبط

اخبار مرتبط