بازجویی

برنامه ای تلویزیونی که به شهدای انقلاب می پردازد.
این قسمت مربوط به شهید سید اسدالله لاجوردی است.

عوامل