دویدن در اتاق بسته

دویدن در اتاق بسته

دویدن در اتاق بسته

دویدن در اتاق بسته

ابراهیم، دونده‌ای که بر اثر غرق شدگی سالهاست دچار بی‌خوابی شده، برای دیده شدن و داشتن شغلی مناسب تلاش می‌کند…

عوامل