گاومیش حیوان نجیبی است

در گوشه و کنار خوزستان مردمانی زندگی می کنند که به پرورش گاومیش مشغولند این حرفه را از پدران خود به ارث برده اند و میراث دار صنعت گاومیش داری امروز هستند اما کم آبی های دو سال اخیر و کاهش سطح آب رودخانه، آنان را دچار مشکل کرده چون یکی از الزامات زیست محیطی گاومیش، زندگی در کنار آب است، در عین حال گاومیش داران با مشکلات تامین علوفه و غیره دست و پنجه نرم می کنند.

عوامل