نگین احمدی

نگین احمدی

1367- کردستان
نگین احمدی
آموخته ها و تجربه ها

فارغ التحصیل کارشناسی علوم اقتصاد از دانشگاه امام خمینی قزوین، 1390

فارغ التحصیل انجمن سینماگران جوان، 1389

خبرنگار پارلمانی مجلس شورای اسلامی، 1387- 1389

دستیار تدوین در دفتر سینمایی آسیا صنعت فیلم، 1387-1388

فعالیت در حوزه مستندسازی، تدوین، کارگردانی، تصویربرداری و ….

پرونده هنری

کارگردان:

مستندهای:

کانی بل

چند روز شیرین

شهری که می خندد

زن برتر

دروازه رویا

مستند ژیوای (از مجموعه مستند یکی از ما)

ماردین

تصویربردار:

مستند فقدان

آثار مرتبط

اخبار مرتبط