نشانی: تهران – خیابان ولی عصر – بالاتر از پارک ساعی – جنب بیمارستان مهرگان – بن بست مهرگان – پلاک ۳

mostanadhome@gmail.com

تلفن: ۸۸۷۸۳۶۵۰- ۸۸۷۸۳۶۴۵

کد پستی: ۱۵۱۶۷۳۵۶۱۴